Fara í efni

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í ágúst

Greiðslukortaveltavelta á hvern erlendan ferðamann eftir mánuðum
Greiðslukortaveltavelta á hvern erlendan ferðamann eftir mánuðum

Birtar hafa verið tölur um kortaveltu ferðamanna í ágúst á vef Rannsóknaseturs verslunarinnar. Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í ágúst jókst alls um 22,6% frá sama mánuði í fyrra og nam 12,4 milljörðum kr. Hver erlendur ferðamaður greiddi að jafnaði 94.000 kr. með greiðslukortum hér á landi í mánuðinum, sem er 7,2% hærri upphæð en í sama mánuði í fyrra.

Íslenskur fatnaður nýtur aukinna vinsælda

Íslensk verslun nýtur góðs af auknum ferðamannastraumi til landsins. Erlendir ferðamenn greiddu 2,6 milljarða kr. fyrir vörur í verslunum með kortum sínum í ágúst. Af þeirri upphæð fóru 511 millj. kr. til fataverslana sem er 30% hærri upphæð en í ágúst í fyrra . Líklegt er að íslenskur útivistarfatnaður njóti þar mestra vinsælda. Áætla má að erlendir ferðamenn hafi staðið fyrir um 10% heildarveltu smásöluverslana í júlí og ágúst.

Greiðslur með erlendum greiðslukortum á gistihúsum jókst um 646 millj. kr. í ágúst frá sama mánuði í fyrra, eða um 26%.

Þá sjást merki um aukin umsvif ferðaþjónustu í því að greiðslur erlendra ferðamanna fyrir skipulagðar ferðir jukust um 35% frá ágúst í fyrra, en í þeim flokki er hvalaskoðun, flúðasiglingar, skipulagðar gönguferðir o.fl. Erlend kortavelta í þessa tegund þjónustu nam næstum 1,5 milljarði kr. í ágúst.

Næstum fjórföldun varð á greiðslum til ferjuflutninga á milli ára. Í ágúst í fyrra var veltan um 10 millj. kr. en ágúst síðastliðnum nam hún 38 millj. kr. Líklegt er að mestu skipti mikil aukning á ferðamannastraumi með ferjunni Herjólfi til Vestmannaeyja.

Þá er áframhaldandi vöxtur hjá bílaleigum. Erlend kortavelta hjá bílaleigum var 890 millj. kr. í ágúst og jókst um rúmlega 20% frá því í fyrra.

Kortavelta erlendra ferðamanna eftir útgjaldaliðum í ágúst :

Kortavelta

Kortavelta útlendinga sem kaupa farmiða eða pakkaferðir til Íslands frá heimalandi sínu eru ekki innifaldar í þessum tölum nema kortaveltan fari í gegnum íslenska færsluhirða. Þannig eru erlendar greiðslur vegna flugferða hingað til lands og greiðslur til erlendra ferðaskrifstofa eða annarra milliliða ekki meðtaldar. Þá eru úttektir á reiðufé úr hraðbönkum ekki innifaldar í þessum tölum. 

Greiðslukortavelta á hvern erlendan ferðamann í ágúst var um 94 þús. kr., ef miðað er við komur erlendra ferðamanna til landsins í mánuðinum samkvæmt upplýsingum Ferðamálastofu. Útgjöld á hvern ferðamann jukust um 7,2% í krónum. Nokkrar sveiflur eru í útgjöldum erlendra ferðamanna eftir mánuðum eins og kemur fram á myndinni.

Um kortaveltu ferðamanna

Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta. Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.

Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaiðnaðar. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum en ekki eftir uppgjörstímabilum og er samtalan því eilítið frábrugðin þeim gögnum sem Seðlabankinn birtir.

Nánari upplýsingar veita Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is, GSM 822 1203) og Pálmar Þorsteinsson (palmar@bifrost.is, GSM 868 8578)