Gististaðir - Fjarnámskeið í gerð öryggisáætlana

Í ferðaþjónustu er mikilvægt að öryggismálin séu í góðu lagi og því er gerð öryggisáætlana fyrir alla starfsemi og þjónustu nauðsynleg. Ferðamálastofa býður nú upp á stutt og hagnýtt námskeið um gerð öryggisáætlana fyrir gististaði.

Á námskeiðinu verður farið yfir hvað felst í öryggisáætlun og þá þætti sem þurfa að vera til staðar svo að öryggisáætlun teljist fullnægjandi. Þátttakendum verður einnig leiðbeint um hvar þeir geta fundið leiðbeiningar, eyðublöð og dæmi. Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu. Að því loknu ættu þátttakendur að eiga auðveldara með að hefjast handa við gerð öryggisáætlana fyrir gististaðinn sinn.

Gert er ráð fyrir því að námskeiðið taki um klukkustund en það fer fram í gegnum fjarfundabúnaðinn GoToMeeting og verður hlekkur sendur á skráða þátttakendur.

12. maí kl. 10:
Skráning

13. maí kl. 10
Skráning

Skráning á biðlista

 

Mynd Alena Timofeeva á Unsplash


Athugasemdir