Fara í efni

Fréttatilkynning vegna umræðu um fjölda ferðamanna

 Ragnar Th. Sigurðsson
Mynd: ©Ragnar Th. Sigurðsson

Í ljósi umræðu síðustu daga um fjölda ferðamanna um Keflavíkurflugvöll vilja Isavia og Ferðamálastofa koma eftirfarandi á framfæri.

Talning farþega á Keflavíkurflugvelli

Isavia greinir umferð um flugvöllinn niður eftir því hvort fólk er að koma til landsins, fara frá landinu eða eru skiptifarþegar, þ.e. hafa viðdvöl á Keflavíkurflugvelli án þess að fara út úr flugstöðinni. Þessar tölur birtir Isavia um hver mánaðamót. Að jafnaði eru rúmlega 2/3 farþeganna komu- og brottfararfarþegar og 1/3 skiptifarþegar.

Greining eftir þjóðerni

Talning Ferðamálastofu er hugsuð sem viðbótarupplýsingar til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu við brottför og er þess gætt áður en niðurstöður talninga eru birtar að samhljómur sé við brottfarartölur Isavia. Ef munurinn er meira en 1% er það skoðað sérstaklega og skýringa leitað.

Talið með sama hætti í 15 ár – þjóðernum fjölgað

Isavia og Ferðamálastofa hafa átt farsælt samstarf um þjóðernatalningar síðastliðin 15 ár. Þá hafði þjóðernatalning, sem sinnt var af Útlendingastofnun, legið niðri um skeið og var talið nauðsynlegt að koma henni á aftur. Til þessa hafa farþegar af 18 þjóðernum verið taldir sérstaklega en nú í vikunni mun þeim fjölga í 28, sem skila mun betri greiningu.

Hverjir eru taldir?

Fyrirvarar varðandi þá aðferðafræði sem notuð er við þjóðernatalningarnar eru vel þekktir og er reglulega haldið á lofti. Þeir snúa m.a. að því að tölurnar ná til brottfara allra erlendra ríkisborgara, þ.m.t. þeirra sem hér eru búsettir um lengri eða skemmri tíma. Alla jafna vega þessir farþegar ekki þungt í heildarmyndinni en geta haft aukið vægi á ákveðnum tímum, t.d. í tengslum við jól og áramót, sem hefur verið tilgreint sérstaklega þegar tölurnar eru kynntar.

Farþegar sem tengja sjálfir

Í vissum tilfellum geta þeir farþegar sem hafa keypt sér flug með einu flugfélagi til Íslands og öðru félagi áfram, án þess að gista í landinu verið taldir. Byggt á skipulagi umferðar um flugvöllinn er mat Isavia að farþegar sem aðeins hafa viðdvöl í landinu til skemmri tíma, eða tengja sjálfir á milli flugfélaga, hafi í gegnum tíðina ekki verið að valda skekkju í þjóðernatalningunum svo neinu nemi. Isavia mun á næstunni gera sérstaka úttekt til að meta þessa áhrifaþætti betur.

Horfa þarf á fleiri en einn mælikvarða

Líkt og bent hefur verið á geta ýmsir þættir haft áhrif á misræmi í farþega- og gistináttatölum, s.s. breytt ferðahegðun (t.d. færri gistinætur eða aðrir gistimöguleikar) og farþegasamsetning. Vert er að ítreka mikilvægi þess að horfa aldrei einangrað á einn mælikvarða við mat á umfangi ferðaþjónustu.

Ný landamærakönnun gefur fyllri upplýsingar

Því má bæta við að nú í sumarbyrjun fer af stað landamærakönnun á Keflavíkurflugvelli í samvinnu Hagstofu Íslands og Ferðamálastofu, framkvæmd af Epinion, alþjóðlegu fyrirtæki með mikla reynslu af gerð flugvallakannana. Hún á er fram líða stundir að skila áreiðanlegri tölfræði um bakgrunn, útgjöld, atferli og viðhorf ferðamanna.

Nánari upplýsingar:
Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri, olof@ferdamalastofa.is - 535-5500
Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Isavia, gudni.sigurðsson@isavia.is - 424-4507