Fara í efni

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki

© arctic-images.com
© arctic-images.com

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna uppbyggingar á ferðamannastöðum til úthlutunar í desember 2013. Sérstök athygli er vakin á námskeiðum sem umsækjendum standa til boða. Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember.

Verkefni verða að uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum

  1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum.
  2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.
  3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda

  1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og ferðamannaleiða.
  2. Framlög til einkaaðila eru háð því skilyrði að um sé að ræða ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.
  3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 50% af kostnaði.
  4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

Áður en sótt er um:

Áður en ráðist er í gerð styrkumsókna er nauðsynlegt að kynna sér neðangreint efni:

Allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum og skýrum hætti.
b. Kostnaðar- og verkáætlun
c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra framkvæmda þá verður
    deiliskipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.
d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að
    fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.
e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Námskeið fyrir umsækjendur

Sérstaklega er vert að vekja athygli umsækjenda á því að nú er í fyrsta sinn boðið upp á námskeið sem hafa að markmiði að leiðbeina umsækjendum í gegnum umsóknarferlið. Námskeiðin verða haldin hjá Ferðamálastofu, Geirsgötu 9 í Reykjavík og Strandgötu 29 Akureyri.

  • Reykjavík 24. október kl. 13-15 (uppbókað)
  • Akureyri 25. október kl. 13-15

Umsóknarferlið

Umsóknir um styrki í sjóðinn fara í gegnum umsóknakerfi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Þegar umsækjendur hafa skráð sig inn eru þeir leiddir í gegnum umsóknarferlið.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2013 og umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500 eða með vefpósti bjorn@ferdamalastofa.is