Fara í efni

Forsendur Landsskipulagsstefnu 2015-2026

Forsendur Landsskipulagsstefnu 2015-2026

Í ljósi mikilvægis skipulagsmála í tengslum við ferðaþjónustu er vert að benda á að Skipulagsstofnun hefur tekið saman skýrsluna „Skipulagsmál á Íslandi 2014 - Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir“.

Yfirliti um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum 

Í henni eru settar fram helstu forsendur Landsskipulagsstefnu 2015-2026, þ.e. greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála í landinu ásamt yfirliti um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða skipulag landnotkunar og byggðaþróun. Auk þess að vera lögð til grundvallar við gerð landsskipulagsstefnu er skýrslunni ætlað að nýtast sveitarfélögum við gerð aðal- og svæðisskipulags.

Unnið út frá fjórum málaflokkum

Skýrslan er sett fram í samræmi við afmörkun og uppbyggingu í Lýsingu Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Unnið er út frá fjórum málaflokkum sem samsvara viðfangsefnum aðal- og svæðisskipulags sveitarfélaga, en þeir eru:

  • Byggð og samfélag
  • Umhverfi og náttúra
  • Atvinna og orka
  • Samgöngur og fjarskipti

Undir hverjum þessara málaflokka eru skilgreindir nokkrir lykilþættir eða mælikvarðar sem liggja til grundvallar við greiningu forsendna.

Skipulagsmál á Íslandi 2014 - Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir (pdf útgáfa).