Fara í efni

Ferðamönnum fjölgar fyrstu 9 mánuði ársins

Fjölmenni á ráðstefnu um hvataferðir
Fjölmenni á ráðstefnu um hvataferðir
Rétt tæplega 300 þúsund erlendir ferðamenn fóru um Leifsstöð fyrstu 9 mánuði ársins, samkvæmt talningu Ferðamálaráðs. Fjölgun ferðamanna þessa fyrstu 3 ársfjórðunga yfirstandandi árs nemur 1% en sem kunnugt er var árið í fyrra metár hvað fjölda ferðamanna snertir.

12% aukning í september
Á ágústmánuði var fjölgun erlendra ferðamanna 1,5%. Norðurlöndin koma þar mjög sterkt inn og einnig er fjölgun frá Bandaríkjunum. Í september nemur fjölgunin hins vegar 12% miðað við september í fyrra. Góð aukning er frá flestum mörkuðum, mest frá Bandaríkjunum, Þýskalandi og fleiri löndum Mið-Evrópu.

Sé litið á árið í heild er aukningin 1% sem fyrr segir. Af einstökum markaðssvæðum eru Bandaríkin að sýna mesta aukningu. Þá er veruleg fjölgun frá löndum sem talin eru sem ein heild, þ.e. sundurgreining eftir þjóðerni í talningunni nær til 14 landa en önnur eru talin sameiginlega.

Niðurstöður talninganan fyrstu 9 mánuði ársins má sjá í töflunni hérað neðan og heildarniðurstöður eru aðgengilegar í meðfylgkandi Excel-skjali.

Frá áramótum til septemberloka
  2004 2005 Mism. %
Bandaríkin                     40.408 45.682 5.274 13,1%
Bretland                       47.808 46.727 -1.081 -2,3%
Danmörk                        27.256 29.142 1.886 6,9%
Finnland                       6.313 6.563 250 4,0%
Frakkland                      19.614 18.368 -1.246 -6,4%
Holland                        9.836 9.449 -387 -3,9%
Ítalía                         8.838 8.340 -498 -5,6%
Japan                          5.581 4.389 -1.192 -21,4%
Kanada                         2.771 2.855 84 3,0%
Noregur                        21.648 19.457 -2.191 -10,1%
Spánn                          5.321 5.901 580 10,9%
Sviss                          6.666 6.202 -464 -7,0%
Svíþjóð                        21.993 20.584 -1.409 -6,4%
Þýskaland                      35.810 33.890 -1.920 -5,4%
Önnur þjóðerni                 35.635 40.886 5.251 14,7%
Samtals: 295.498 298.435 2.937 1,0%