Fara í efni

Ferðamálastofa/Vakinn - Sérfræðingur

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa sem fyrst á starfsstöð sína í Reykjavík. Starfið heyrir undir gæða- og þróunarsvið. Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á atvinnugrein í örum vexti og löngun til að takast á við verkefni á sviði gæða- og umhverfismála. Starfinu fylgja töluverð ferðalög innanlands.

Helstu verkefni:

• Gæðaúttektir hjá þátttakendum í Vakanum, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.
• Handleiðsla og stuðningur við þátttakendur.
• Úrvinnsla úttekta og eftirfylgni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• BS./BA. gráða í ferðamálafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
• Góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu gagna.
• Þekking og reynsla af gæðamálum.
• Þekking og reynsla af störfum tengdum ferðaþjónustu er mikilvæg.
• Þekking á umhverfismálum er mikilvæg.

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum og nákvæmni í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á upplysingar@ferdamalastofa.is og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Briem, verkefnastjóri gæðamála, aslaug@ferdamalastofa.is.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér starfsemi Ferðamálastofu og Vakans á www.ferdamalastofa.is og vakinn.is