Fara í efni

Ferðamálastofa auglýsir tvö ný störf sérfræðinga

Hjá Ferðamálastofu eru laus til umsóknar tvö ný störf sérfræðinga. Annað er á starfsstöðinni í Reykjavík en hitt á Akureyri.

Rannsóknir, greiningar, upplýsingamiðlun og vefmál - Reykjavík

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða sérfræðing í 100% starf. Starfið heyrir beint undir ferðamálastjóra á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík og tengist þeim sviðum starfseminnar sem styðja við fagsvið Ferðamálastofu, þ.e. rannsóknir og greiningar, sem og upplýsingamiðlun og vefmál. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

 • Gagnavinnsla og upplýsingamiðlun, m.a. vegna verkefna á sviði svæðisbundinnar þróunar
 • Miðlun alþjóðlegra upplýsinga
 • Ýmis verkefni sem varða öflun og miðlun upplýsinga á kjarnasviðum Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólagráða á sviði ferðamálafræða, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun gagna.
 • Góð tölvukunnátta sem gagnast í starfi
 • Reynsla af störfum innan ferðaþjónustu er kostur
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur

Leitað er að karli eða konu sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileika. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti er skilyrði. Framúrskarandi kunnátta í ensku er skilyrði og góð kunnátta í a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólrún A. Jónsdóttir, rekstrarstjóri (solrun@ferdamalastofa.is).

Umsóknir

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 12. desember nk. Viðkomandi einstaklingur þarf að geta hafið störf sem fyrst. Sótt er um störfin á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Lögfræðingur - Akureyri

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða lögfræðing í 100% starf. Starfið heyrir undir stjórnsýslu- og umhverfissvið á starfsstöð stofnunarinnar á Akureyri. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

 • Eftirlit með leyfisskyldri starfsemi skv. lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005
 • Stjórnsýsluleg meðferð mála
 • Afgreiðsla stjórnsýsluerinda, umsagna og álitsgerða
 • Ýmis lögfræðileg úrlausnarefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur

Leitað er að karli eða konu sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileika. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og umhverfissviðs (helena@ferdamalastofa.is),

Umsóknir

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 12. desember nk. Viðkomandi einstaklingur þarf að geta hafið störf sem fyrst. Sótt er um störfin á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.