Fara í efni

Mikill munur á afkomu hótela eftir landshlutum

Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson
Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson

Ný könnun á afkomu hótelfyrirtækja 2018, sem KPMG vann fyrir Ferðamálastofu, sýnir verulegan mun á afkomu fyrirtækja í Reykjavík og á landsbyggðinni. 

Samanburður við fyrri ár sýnir að afkoman hefur farið lækkandi öll árin frá 2016 bæði í Reykjavík og úti á landi.


Könnunin var gerð í framhaldi af úttekt sem Ferðamálastofa fól KPMG að gera á rekstri fyrirtækja á fyrri hluta ársins 2018. Niðurstöður þóttu áhugaverðar og mikil umræða skapaðist um stöðu greinarinnar í kjölfar birtingar hennar. Því var talin ástæða til að endurtaka könnunina og fá fram upplýsingar um rekstur alls ársins 2018.

Taprekstur fyrir vestan og norðan

Samanburður við ári 2017 leiðir í ljós að rekstrarhagnaður sem hlutfall af tekjum var því sem næst óbreyttur í Reykjavík (12,6-12,7%) en lækkaði á Suðurlandi og Suðurnesjum. Á Vesturlandi dró úr rekstrartapi. Á Norðurlandi urðu ekki miklar breytingar á milli ára en þar er einnig tap. Þátttaka var misgóð eftir landshlutum og vert að hafa það í huga þegar niðurstöður eru túlkaðar.

Laun hærra hlutfall út á landi

Laun sem hlutfall af tekjum eru að jafnaði hærra hlutfall af tekjum hjá hótelum á landsbyggðinni en í Reykjavík. Laun sem hlutfall af tekjum námu 44,8% hjá hótelum á landsbyggðinni 2018 en þetta hlutfall var 36,3% í Reykjavík. Veitingasala er almennt hærra hlutfall af tekjum hjá fyrirtækjum úti á landi er í Reykjavík og skýrir það að hluta hærri launakostnað.

Niðurstöður fyrir fleiri greinar síðar á árinu

Beiðni um upplýsingar var send til fyrirtækja í hótelrekstri, bílaleiga, hópferðafyrirtækja, ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtækja. Skil á gögnum voru best frá hótelfyrirtækjum og því var ákveðið að vinna úr þeim helstu upplýsingar og birta nú. Síðar á árinu, þegar upplýsinga frá öðrum rekstrareiningum hefur verið aflað, mun umfjöllun um ferðaþjónustuna í heild verða birt. Umfjöllun þessi innifelur því aðeins upplýsingar um afkomu hótelfyrirtækja.

Skýrslan í heild:

Könnun á afkomu hótelfyrirtækja 2018 með samanburði við fyrri ár