BA-nám í ferðamálafræði frá Hólum í fjarnámi

BA-nám í ferðamálafræði  frá Hólum í fjarnámi
Hólaskóli

Frá og með komandi hausti verður hægt að ljúka BA námi í ferðamálafræði við ferðamáladeild Háskólans á Hólum alfarið í fjarnámi. Þeir nemendur sem hafa lokið diplómaprófi geta nú innritast á annað ár í BA námi, hvort sem er í fjarnámi eða staðnámi.

Í frétt frá Háskólanum á Hólum segir að miklar vonir séu bundnar við ferðaþjónustuna í þeirri efnahagsuppbyggingu sem nú þurfi að eiga sér stað á Íslandi. "Þekking og færni í greininni er forsenda þess að sú uppbygging verði farsæl. Nú sem aldrei fyrr, er þörf fyrir vel menntað fólk sem getur tekið þátt í nýsköpun og uppbyggingu greinarinnar af fagmennsku og virðingu fyrir auðlindum lands og þjóðar," segir orðrétt.

Markmið ferðamáladeildar Háskólans á Hólum með BA-námi í ferðamálafræði er að bjóða upp á fjölbreytt, hagnýtt og raunhæft nám. Reynslan sýnir að BA nemendum útskrifuðum frá Ferðamáladeild Háskólans á Hólum hafa boðist fjölbreytt atvinnutækifæri að námi loknu. Þessi breyting gerir fleirum kleyft að afla sér aukinnar menntunar til að efla sig og sína atvinnugrein, segir í fréttinni.

Tilhögun námsins er annars vegar hefðbundið staðnám á Hólum í Hjaltadal, en hinsvegar lotubundið fjarnám. Það er að námið fer bæði fram í vefumhverfi og með staðbundnum lotum þar sem nemendur og kennarar vinna saman. Sjá nánar á www.holar.is. Nánari upplýsingar veitir einnig Guðrún Helgadóttir starfandi deildarstjóri gudr@holar.is og Vigdís Gunnarsdóttir námsráðgjafi vigdis@mail.holar.is


Athugasemdir