Aðgerðir gegn aðsteðjandi vanda

Aðgerðir gegn aðsteðjandi vanda
Fjölgun

Óþarfi er að fjölyrða um það erfiða ástand sem skapast hefur í þjóðfélaginu síðustu daga og vikur í kjölfar hruns á fjármála- og gjaldeyrismörkuðum. Frá því að þessi staða kom upp hefur á vegum Ferðamálastofu innanlands og utan verið unnið að ýmsum aðgerðum til að fjölga ferðamönnum og auka þar með innstreymi gjaldeyris .

Blaðamannaferðir og almannatengsl
Ljóst er að nú er afar mikilvægt að allir leggist á eitt við að halda á lofti jákvæðri umræðu um landið í erlendum fjölmiðlum. Þar hefur og mun Ferðamálastofa beita sér með ýmsum hætti í krafti sambanda sinna. Þær leiðir sem skila árangri strax og kosta minnst eru blaðamannaferðir til landsins og almannatengslastarf.

Ferðamálastofa kynnti nýlega hugmyndir sínar um skipulegra samstarf vegna blaðamannaferða við markaðsstofur og svæðisbundin samtök ferðaþjónustuaðila. Þegar er farið að vinna eftir þeim hugmyndum m.a. á Austurlandi, þaðan sem nýverið kom beiðni um að Ferðamálastofa stæði fyrir því að bjóða blaðamönnum á svæðið í tengslum við þá vetrardagskrá sem þar mun eiga sér stað á næstu vikum og mánuðum. Önnur svæði eru hvött til að láta sitt ekki eftir liggja í þessum efnum.

Ferðamálastofa fundaði nýverið með Höfuðborgarstofu vegna þess ástands sem komið hefur upp í íslensku efnahagslífi. Á þeim fundi var fólk sammála um nauðsyn þess að hrinda af stað öflugri hvatningu til ferðalaga á okkar helstu mörkuðum og var ákveðið að taka höndum saman um að bjóða til blaðamannaferða og biðla til sérhópa af ýmsu tagi, en einnig var rætt um möguleika á því m.a. að kynna Reykjavíkurborg og Íslands sem fjölskylduvænan áfangastað.

Skrifstofur Ferðamálastofu erlendis hafa lagt þunga áherslu á það undanfarið að koma jákvæðri umfjöllun inn í fjölmiðla og mun verða lögð enn ríkari áhersla á það á næstum vikum og mánuðum.

Sérstök fjárveiting á haustmánuðum
Fjárveiting iðnaðarráðuneytisins til sérstaks átaks nú í haust er þessa dagana verið að nota í herferðum á vef- og prentmiðlum á öllum mörkuðum. Vegna þeirra atburða sem nú hafa orðið var ákveðið að gera lítilsháttar áherslubreytingu og auka vægi verslunar í kynningarefni, með hliðsjón af stöðu mála hér á landi og þess að auka þarf innstreymi gjaldeyris strax.

Ýmsir stórir viðburðir framundan
Meðal viðburða sem framundan eru má nefna að í vikunni verður opnuð sýningin ?A slice of Iceland? í London þar sem áherslan verður á ferðaþjónustu, íslenska tónlist, mat ofl. Þá styttist í stærstu ferðasýningu í heimi, World Travel Market í London, en fullbókað er á sýninguna. Þann 20. nóvember verða Ferðamálastofa, Ráðstefnuskrifstofa Íslands og Iceland Naturally með viðburð þar sem ráðstefnulandið Ísland verður kynnt. Unnið er að því þessa dagana að bjóða þangað fagskipuleggjendum.

Athafnir innanlands
Ferðamálastofa hefur á undanförnum vikum unnið að því með öðrum stofnunum iðnaðarráðuneytis að skoða með hvaða hætti þessar stofnanir geti brugðist við þeim aðstæðum sem upp eru komnar. Þar er ekki síst horft til aukins samstarfs þeirra í milli með það fyrir augum að efla stuðninginn við atvinnugreinarnar - og þar gegnir ferðaþjónustan mikilvægu hlutverki. Þau verkefni sem raðist verður í á grunni þessa samstarfs verða að sjálfsögðu kynnt hér á heimasíðu Ferðamálastofu þegar þar að kemur.


Athugasemdir