Fara í efni

131.700 ferðamenn í nóvember

Ferðamenn í nóvember 2010-2016Tæplega 132 þúsund erlendir ferðamenn fóru frá landinu í nóvember síðastliðnum samkvæmt talningum Ferðamálastofu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða 50 þúsund fleiri en í nóvember á síðasta ári. Aukningin nemur 61,4% milli ára.

Fjöldi ferðamanna hefur ríflega sexfaldast frá árinu 2010. Heildarfjöldi ferðamanna frá áramótun er um 1,64 milljónir eða 37,9% fleiri miðað við fjölda ferðamanna á tímabilinu janúar til nóvember árið 2015.

Bandaríkjamenn og Bretar um helmingur ferðamanna

10 fjölmennustu þjóðernin

Um 74% ferðamanna í nýliðnum nóvember voru af tíu þjóðernum. Bretar voru fjölmennastir eða 27,8% af heildarfjölda en fast á eftir fylgdu Bandaríkjamenn sem voru 23,2% af heildarfjölda. Þar á eftir komu Þjóðverjar (4,5%), Kanadamenn (4,1%), Frakkar (2,9%), Svíar (2,7%), Kínverjar (2,2%), Pólverjar (2,2%), Norðmenn (2,1%) og Danir (2,0%).

Bandaríkjamönnum fjölgaði langmest milli ára í nóvember eða um 15.260 manns og voru þeir tvöfalt fleiri í ár en í fyrra. Bretum fjölgaði um 7.651 ferðamann í nóvember sem er 26,4% aukning frá því í fyrra, Kanadamönnum um 3.211 sem var 142,5% aukning frá því í fyrra og Þjóðverjum um 2.745 ferðamenn sem er nærri tvöföldun frá því í fyrra. Þessar fjórar þjóðir báru uppi 54,6% af aukningu ferðamanna milli ára í nóvember.

Ferðamenn eftir markaðssvæðumFjöldi N-Ameríkana hefur ríflega ellefu-faldast og fjöldi Breta nærri nífaldast frá 2010

Sexföld aukning ferðamanna hefur verið frá 2010. Þegar litið er til fjölda ferðamanna eftir markaðssvæðum á tímabilinu 2010 til 2016 má sjá verulega aukningu frá flestum markaðssvæðum. Þannig hefur fjöldi ferðamanna frá N-Ameríku meira en ellefu-faldast á tímabilinu, fjöldi Breta nærri nífaldast, fjöldi ferðamanna frá löndum sem lenda í hópnum ,,annað“ meira en áttfaldast og fjöldi ferðamanna frá Mið- og S-Evrópu nærri fimmfaldast. Norðurlandabúum hefur hins vegar fjölgað minna eða um 53,1% á tímabilinu 2010-2016.

Hlutfall ferðamanan eftir markaðssvæðumHlutfall N-Ameríkana hækkar en Norðurlandabúa lækkar

Hlutfallsleg samsetning ferðamanna hefur breyst nokkuð frá árinu 2010 eins og sjá má af myndinni hér til hliðar. Í nýliðnum nóvember voru Norðurlandabúar 7,4% ferðamanna. Hlutfall þeirra af heild hefur lækkað verulega síðustu ár en það var 30,2% árið 2010. Hlutdeild Breta var hins vegar 27,8% og hlutfall N-Ameríkana 27,4% í nóvember síðastliðnum og hefur hún farið vaxandi frá 2010. Hlutdeild Mið- og S-Evrópubúa hefur verið á líku róli á tímabilinu 2010 til 2016 en hlutdeild þeirra sem falla undir annað hefur vaxið á síðasta ári.

Ferðir Íslendinga utan

Um 45 þúsund Íslendingar fóru utan í nóvember eða 9.450 fleiri en í nóvember árið 2015. Um er að ræða 26,5% fleiri brottfarir en árið 2015.

Nánari upplýsingar

Talningar Ferðamálastofu ná yfir allar brottfarir frá landinu um Leifsstöð. Skiptingu milli landa má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.

Ferðamenn í nóvember - tafla