Fara í efni

Fundargerðir ferðamálaráðs

Ferðamálaráð Íslands var sett á laggirnar með lögum árið 1964. Fyrsti fundur ráðsins var haldinn 7. júlí það ár. Árið 1976 samþykkti Alþingi ný lög um ferðamál. Með þeim var Ferðamálaráði falið að vinna að ákveðnum verkefnum og í reynd umsjón með ferðaþjónustu á Íslandi undir yfirstjórn samgönguráðuneytis.

Nýtt ferðamálaráð 2006

Verulegar breytingar urðu á starfsemi ferðamálaráðs með nýjum lögum í ársbyrjun 2006. Fram að því var skipað ferðamálaráð jafnframt stjórn stofnunarinnar en með nýjum lögum var skilið þar á milli. Nafni stofnunarinnar var breytt í Ferðamálastofa, hún færð beint undir samgönguráðherra og henni fengin aukin stjórnsýsluleg verkefni. Um áramót 2007-2008 færðist Ferðamálastofa til iðnaðarráðuneytis og síðar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Með lögum 2005 voru ferðamálaráði fengin ný verkefni. Samkvæmt lögunum skipar sá ráðherra sem fer með yfirstjórn ferðamála ferðamálaráð og í því skulu eiga sæti tíu fulltrúar. Skulu formaður og varaformaður skipaðir af ráðherra án tilnefningar en aðra fulltrúa skipar ráðherra eftir tilnefningu eftirtalinna: Samtaka ferðaþjónustunnar sem tilnefna þrjá fulltrúa, Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir tvo fulltrúa, Ferðamálasamtaka Íslands sem tilnefna tvo fulltrúa og Íslandsstofu sem tilnefnir einn. Skipunartími ferðamálaráðs skal vera fjögur ár en skipunartími formanns og varaformanns skal þó takmarkaður við embættistíma ráðherra. Ferðamálastjóri og fulltrúi ráðuneytisins sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. Upplýsingar um starfandi ferðamálaráð eru á sérstakri síðu

Fundargerðir ferðamálaráðs 2015-2018

 1. fundur 9. apríl 2015  2. fundur 7. maí 2015  3. fundur 3. júní 2015
 4. fundur 13. ágúst 2015  5. fundur 10. september 2015  6. fundur 16. september 2015
 7. fundur 12. nóvember 2015  8. fundur 3. desember 2015  9. fundur 7. janúar 2016
 10. fundur 4. febrúar 2016  11. fundur 17. mars 2016  12. fundur 26. maí 2016
 13. fundur 25. ágúst 2016  14. fundur 2. maí 2017  15. fundur 1. júní 2017
 16. fundur 15. ágúst 2017  17. fundur 22. ágúst 2017  18. fundur 1. september 2017
 19. fundur 18. janúar 2018  20. fundur 27. febrúar 2018  21. fundur 2. maí 2018
 22. fundur 10. október 2018  23. fundur 9. nóvember 2018  24. fundur 6. desember 2018

 

Fundargerðir ferðamálaráðs 2010-2013

1. fundur 29. janúar 2010

2. fundur 12. febrúar 2010

3. fundur 19. mars 2010 

4. fundur 16. apríl 2010

5. fundur 15. september 2010

6. fundur 20. október 2010

7. fundur 10. nóvember 2010

8. fundur 28. janúar 2011

9. fundur 1. apríl 2011

10. fundur 5. októberber 2011

11. fundur (finnst ekki)

12. fundur 22. júní 2012

13. fundur 28. júní 2012

14. fundur 17. ágúst 2012

15. fundur 14. maí 2013

16. fundur 19. júní 2013

17. fundur 16. ágúst 2013

18. fundur 13. september 2013

19. fundur 10. janúar 2014

   

 

Fundargerðir ferðamálaráðs 2006-2009

1. fundur - 23. febrúar 2006 2. fundur - 14. mars 2006 3. fundur -ódagsett 2006
4. fundur - 26. apríl 2006 5. fundur - 30. október 2006 6. fundur - 8. nóvember 2006
7. fundur - 8. desember 2006 8. fundur - 21. febrúar 2007 9. fundur - ódagsett 2007
10. fundur - 21. ágúst 2007 11. fundur - 4. september 2007 12. fundur - 2. október 2007
13. fundur - 6. nóv. 2007 14. fundur - 11. des. 2007 15. fundur - 8. febr. 2008
16. fundur - 18. apríl 2008 17. fundur - 9. maí 2008 18. fundur - 13. júní 2008
19. fundur - 15. ágúst 2008 20. fundur - 4. september 2008 21. fundur - 24. október 2008
22. fundur - 14. nóv. 2008 23. fundur - 10 des. 2008 24. fundur - 9. jan. 2009
25. fundur - 28. janúar 2009 26. fundur - 6. mars 2009 27. fundur - 3. apríl 2009
28. fundur - 8. maí 2009 29. fundur - 12. júní 2009 30. fundur - 2. júlí 2009
31. fundur - 28. ágúst 2009 32. fundur - 16.  okt. 2009 33. fundur - 13. nóv. 2009
 

Fundargerðir Ferðamálaráðs Íslands til 2005 

2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 Fyrstu fundir árið 1964