Áfangastaðaáætlanir

Áfangastaðaáætlanir eru unnar í samvinnu við áfangastaðastofur sem fara með verkefnisstjórn áætlanagerðar á sínum svæðum.

Um er að ræða heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði/áfangastað, þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. Áfangastaðaáætlun er sameiginleg stefnuyfirlýsing sem hefur það að markmiði að stýra uppbyggingu og þróun svæðis yfir ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk hagsmunaaðila, tiltaka beinar aðgerðir sem hver og einn hagsmunaaðili ber ábyrgð á og hvaða bjargir/auðlindir þeir hyggjast nýta við þá vinnu.

Mikilvægt er að hafa í huga að áfangastaðaáætlun tekur á skipulagi, þróun og markaðssetningu svæðis auk þess sem að skilgreindar eru þær leiðir sem fyrirhugað er að fara við stýringu á hinum ýmsu ferlum sem ráða þróun atvinnugreinarinnar innan svæðisins: uppbyggingu, efnahagslegu vægi, þjónustuþáttum o.s.frv. 


áfangastaðaáætlun austurlands

Áfangastaðaáætlun Austurlands

  2018 til 2021 - Áætlun (íslenska) 

  2018 til 2021 - Áætlun (enska)

 

 

  

 


dmp forsíða norðurland

Áfangastaðaáætlun Norðurlands

  2021 til 2023 - Áætlunin í heild

 

 

 

 


 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 

    2018 til 2021 - Áætlunin í heild

  

 

 

 

 


Áfangastaðaáætlun Suðurlands

  2018 til 2021 - Áætlunin í heild

  2018 til 2021 - Samantekt áætlunarinnarinnar

 

 

  


Áfangastaðaáætlun Vestfjarða

  2021 til 2023 - Samantekt áætlunarinnarinnar

 

 

 

 

   


 Áfangastaðaáætlun Vesturlands

   2021 til 2023 - Áætlunin í heild

 

 

 

 

   


Við gerð áfangastaðaáætlana er landinu skipt upp eftir starfssvæðum áfangastaðastofa. Starfssvæðin eru sjö, en öll svæði utan höfuðborgarsvæðis hafa unnið áfangastaðaáætlanir. Hver áfangastaðaáætlun inniheldur eina eða fleiri aðgerðaáætlanir. 

Smellið á myndina til að fá nánari upplýsingar um tilhögun áætlunargerðar á hverju verkefnasvæði fyrir sig.