Könnun meðal íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja 2017

Í gagnabankann er leitast við að skrá skýrslur og annað útgefið efni tengt ferðaþjónustu, sem út kemur hérlendis og er öllum opið án endurgjalds. Senda ábendingu um efni

Nánari upplýsingar
Titill Könnun meðal íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja 2017
Undirtitill Staða mála og horfur - Ferðaþjónustan spurð
Lýsing

Í október 2017 voru kynntar niðurstöður úr viðhorfskönnun meðal aðila í ferðaþjónusturekstri sem Deloitte gerði fyrir markaðsstofur landshlutanna og Ferðamálastofu. Verkefnið er liður í að koma á væntingavísi innan ferðaþjónustunnar.

Tilgangur og markmið

Markmiðið er að könnun sem þessi sé gerð árlega í því skyni að draga fram álit ferðaþjónustuaðila á stöðu mála og horfum í greininni. Það er álit umsjónaraðila könnunarinnar að það sé lykilatriði í því að öll ákvarðanataka sem varðar greinina í heild verði upplýstari og markvissari.

Uppbygging könnunarinnar

Viðhorfskönnuninni er skipt í 5 meginkafla eins og sjá má nánar á myndinni hér að neðan. Svörin eru svo brotin niður á alla landshluta, þ.e.: Austurland, Norðurland, Reykjanes, Höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Vestfirði og Vesturland.

Meginniðurstöður

Ýmislegt áhugavert má lesa út úr svörum en af niðurstöðum má merkja að blikur geti verið á lofti.

  • Ferðaþjónustuaðilar í öllum landshlutum nema Vesturlandi telja vaxtartækifærin verri nú en fyrir ári síðan.
  • Helstu áhættuþættir á næstunni varðandi reksturinn snúa að gengisþróun og verðlagi.
  • Samhljómur virðist vera í öllum landshlutum um að ekki séu í kortunum vísbendingar um verulega fjölgun starfa eða  fjárfestingar í greininni.
  • Almennt telja ferðaþjónustuaðilar að hið opinbera geti gert betur, en áherslur eru ólíkar eftir landshlutum (skipulag / dreifing ferðamanna).
  • Engu að síður gera ferðaþjónustuaðilar í öllum landshlutum ráð fyrir aukningu ferðamanna í sínum landshlutum.
  • Þá eru ferðaþjónustuaðilar í öllum landshlutum sammála.
    um að ferðaþjónusta hafi margvísleg jákvæð áhrif á þeirra nærsvæði.

Um könnunina

Forsagan er sú að á árinu 2016 voru gerðar tvær kannanir meðal ferðaþjónustufyrirtækja, annars vegar á vegum Ferðamálastofu og hins vegar markaðsstofanna og Deloitte. Því þótti einboðið að sameina nú kraftana í einni könnun. Viðhorfskönnunin var framkvæmd í maí-júní. Um var að ræða vefkönnun sem send var á 2.886 aðila en 611 aðilar svöruðu eða um 23% eftir að búið var að leiðrétta fyrir óvirkum netföngum.

 

Hlekkur https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2017/oktober/ferdathjonusta_konnun_samantekt_12102017.pdf
Höfundar
Flokkun
Flokkur Umfang og áhrif
Útgáfuár 2017
Útgefandi Ferðamálastofa, Markaðsstofur landshlutanna, Deloitte
Leitarorð viðhorfskönnun, væntingavísir, árangur, afkoma, velta, áætlun, Deloitte, horfur, væntingar, áætlun, áætlanir, markaðsstofur