Gististaðir sem bjóða velkomna gesti á leið í sóttkví

Gististaðir sem eru tilbúnir að taka á móti gestum sem þurfa í sóttkví.
Listinn verður birtur á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is