Endurskoðun upplýsingaveitu

Þróunarverkefni um endurskoðun upplýsingaveitu til ferðamanna var hrundið af stað í lok árs 2015. Forsendur verkefnisins eru fyrst og fremst sú mikla og öra þróun sem hefur orðið á íslenskri ferðaþjónustu síðustu misserin. Sú þróun kallar á styrkingu stoðkerfis ferðaþjónustunnar út um landið, samþættari vinnubrögð hins opinbera, skipulagðari uppbyggingu innviða og aukna áherslu á gæði og fagmennsku þar sem öryggi ferðamanna, upplifun ferðamanna og heimamanna og sjálfbær þróun ferðaþjónustunnar eru í fyrirrúmi.

Markmið

  •   Tryggja að bestu og nákvæmustu upplýsingarnar sem varða öryggi ferðamanna séu þeim alltaf aðgengilegar allt árið um kring um allt
  •    land.
  •   Tryggja gæðastarf upplýsingaveitu á landsvísu.
  •   Finna nýjar tæknilausnir sem nýta má til að styðja við opinbera upplýsingaveitu, bæði innan og utan eiginlegra upplýsingamiðstöðva.
  •   Nýta og styðja við það stoðkerfi gestastofa, safna og annarra opinberra eininga sem fyrir er um allt land.
  •   Nýta það fjármagn sem málaflokkurinn fær á sem hagkvæmastan en jafnframt árangurríkastan hátt.

 

Vonir standa til að nýtt og endurbætt kerfi upplýsingaveitu sem áætlað er að taki til starfa í byrjun árs 2019, muni stuðla að markvissari og um leið faglegri upplýsingagjöf.  Slíkt kerfi er óvefengjanlega mikilvægur hluti af öryggismálum ferðamanna, sem mun einnig gagnast til að stýra betur straumi ferðamanna á milli og innan svæða.


Hrafnhildur Ýr VíglundsdóttirNánari upplýsingar

Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, verkefnastjóri svæðisbundinnar þróunar
hrafnhildur@ferdamaalstofa.is