Viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu - Greining könnunar meðal Íslendinga október 2014

Í gagnabankann er leitast við að skrá skýrslur og annað útgefið efni tengt ferðaþjónustu, sem út kemur hérlendis og er öllum opið án endurgjalds. Senda ábendingu um efni

Nánari upplýsingar
Titill Viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu - Greining könnunar meðal Íslendinga október 2014
Lýsing

Þótt ljóst sé að Ísland er enn ekki farið að nálgast þann stað að fólk fari að mótmæla gestakomum og landið fari að glata sérstöðu sinni, liggur engu að síður fyrir að skjótt geta veður skipast í lofti hvað viðhorf almennings varðar. Það sem helst ber að hafa áhyggjur af er hin mikla og öra fjölgun gesta sem nú á sér stað. Þetta er meðal niðurstaðna í rannsókn sem Rannsóknamiðstöð ferðamála vann fyrir Ferðamálastofu.

Á hvaða braut áfangastaðurinn Ísland?
Markmið rannsóknarinnar snéri að viðhorfum Íslendinga almennt til ferðaþjónustu og ferðafólks. Samhliða var spurt á hvaða braut áfangastaðurinn Ísland er þegar kemur að þróun greinarinnar og gestakoma hingað til lands. Byggt er á niðurstöðum könnunar um viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu, sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Ferðamálastofu á haustdögum 2014. Í rannsókninni nú voru niðurstöður könnunarinnar greindar frekar, settar í víðara samhengi og ályktanir dregnar af þeim til samræmis við ofangreind markmið.

Samantekt alþjóðlegra og íslenskra heimilda
Fræðilegir útgangspunktar skýrslunnar eru hugtökin þolmörk (e. carrying capacity) og lífsferill áfangastaða (e. tourist area life cycle, sk. TALC). Skýrslan byggir á ítarlegri samantekt alþjóðlegra og íslenskra heimilda um þessi hugtök og þá sérstaklega félagsleg þolmörk heimafólks gagnvart ferðamennsku.

Skýrslan er í þremur hlutum:
• Fyrst eru kynntar erlendar og íslenskar rannsóknir á þolmörkum heimafólks, þar sem lykilhugtök eru skýrð.
• Í næsta hluta er farið yfir skilgreinda flokka spurninga í könnun Félagsvísindastofnunar þar sem áherslan er á að túlka niðurstöður spurninga og greina frekar ef tilefni er til.
• Þriðji og síðasti hluti er samantekt og niðurstöður þar sem rannsóknarspurningum er svarað í stuttu og hnitmiðuðu formi. Aftast eru svo nokkur lokaorð um niðurstöður greiningarinnar.

Skráarviðhengi Ná í viðhengi
Höfundar
Nafn Edward H. Huijbens
Nafn Eyrún Jenný Bjarnadóttir
Flokkun
Flokkur Umfang og áhrif
Útgáfuár 2015
Útgefandi Rannsóknamiðstöð Ferðamála
ISBN 978-9935-437-34-1
Leitarorð viðhorf, félagsvísindastofnun, háskóli íslands, þolmörk, rannsóknamiðstöð ferðamála, háskólinn á hólum, hólaskóli, uppbygging, landkynning, fjöldi, fjöldi ferðamanna, stefnumótun, stefnumörkun, ímynd