Úttekt á stuðnings- og þjónustuumhverfi nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar

Í gagnabankann er leitast við að skrá skýrslur og annað útgefið efni tengt ferðaþjónustu, sem út kemur hérlendis og er öllum opið án endurgjalds. Senda ábendingu um efni

Nánari upplýsingar
Titill Úttekt á stuðnings- og þjónustuumhverfi nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar
Undirtitill Könnunar- og úttektarverkefni
Lýsing Með breyttu starfsumhverfi og nýjum samkeppnisþáttum sem nú eru að skapast í atvinnumálum hér á landi m.a. með aðild okkar að EES, vaknar sú spurning hvort núverandi skipan þjónustu og stuðningsaðgerða sé líkleg til þess að fylgja eftir markmiðum um aukna samkeppnishæfni atvinnulífsins út á við. Með því að kortleggja núverandi skipan þessara mála skapast grundvöllur til þess að fjalla um það á faglegan hátt og síðan athuga hvort breytinga sé þörf. Aflvaki Reykjavíkur hf. hyggst beita sér fyrir því að fram fari víðtæk úttekt á stuðnings- og þjónustuumhverfi nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar og leitar samstarfs um verkefnið við ýmsa tengda aðila. Samhliða því að afla sem gleggstra upplýsinga um núverandi stöðu hér á landi verður einnig leitað upplýsinga frá nágrannalöndum okkar, einkum í því skyni að draga fram lærdóm af skipulagsbreytingum og nýsköpun sem víða hefur átt sér stað, s.s. í Noregi og Svíþjóð.
Skráarviðhengi Ná í viðhengi
Höfundar
Nafn Sigurður Ágúst Jensson
Flokkun
Flokkur Nýsköpun og vöruþróun
Útgáfuár 1995
Útgefandi Aflvaki Reykjavíkur hf.
Leitarorð Verkefnið, tilgangur, markmið, efnisþættir, listi yfir stuðnings- og þjónustuaðila, landfræðileg greining, greining eftir atvinnuvegum, starfsþáttagreining, sérstök verkefni, opinber aðstoð, opinber fyrirtæki, fyrirtæki í einkageira, framkvæmd, aðdragandi, undirbúningur, næstu skref, úrvinnsla, tímarammi.