Breyting á forsvarsmanni eða öðrum upplýsingum um leyfishafa

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 96/2018 um Ferðamálastofu þarf forsvarsmaður lögaðila sem er með útgefið leyfi frá Ferðamálastofu að hafa búsetu innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Hann þarf að vera lögráða, hafa forræði á búi sínu og hafa ekki á síðustu fjórum árum í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verkað samkvæmt lögum þessum, almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl. eða staðgreiðslu opinberra gjalda.

Verði breyting á forsvarsmanni leyfishafa frá því að leyfið var gefið út ber að tilkynna þá breytingu til Ferðamálastofu. Beiðni þar um skal skila á viðeingandi eyðublaði á island.is

 Til þess að geta fyllt út beiðni um breytingu á forsvarsmanni lögaðila þarf nýr forsvarsmaður (prókúruhafi) að byrja á að fara á www.island.is, skrá sig inn á „Mínar síður“ með íslykli lögaðila og fylla út eyðublað fyrir umboð. Sjá nánari leiðbeiningar fyrir umboð. Forsvarsmaður þarf síðan að skrá sig inn aftur á eigin rafrænum skilríkjum og fylla út beiðnina.

 Fylgigögn með beiðni um breytingu á forsvarsmanni:

Flestra nauðsynlegra vottorða sem staðfesta að skilyrðum laga sé fullnægt varðandi forsvarsmann lögaðila er aflað sjálfkrafa eftir að umsækjandi staðfestir að hann heimili öflun þeirra og meðferð slíkra upplýsinga. Fylgigögn sem umsækjandi þarf sjálfur að afla og hengja við umsókn eru:

-       Staðfest vottorð úr Fyrirtækjaskrá

Opna beiðni um breytingu á forsvarsmanni 

Minnt er á að aðrar breytingar á högum leyfishafa s.s. heimilisfangi, netföngum, símanúmerum eða öðrum tengiliðaupplýsingum ber að tilkynna Ferðamálastofu. Nægilegt er að senda tölvupóst á netfangið leyfisveitingar@ferdamalastofa.is