Upplýsingar og umsóknaferill

Ath. Við gildistöku nýrrar löggjafar um ferðamál 1. janúar 2019 féll heitið bókunarþjónusta út. Þeir sem eru með slíka starfsemi skráða þurfa að sækja um að nýju fyrir 1. mars 2019, annað hvort sem ferðaskrifstofa eða ferðasali dagsferða, allt eftir eðli starfseminnar.  Ekki verður tekið gjald fyrir umsóknina hjá þeim sem nú þegar eru skráðir sem bókunarþjónusta, sé sótt um fyrir þennan tíma. Opnað verður fyrir umsóknir í ársbyrjun 2019.

Upplýsingamiðstöðvar verða tilkynningaskyldar til Ferðamálastofu og halda núverandi skráningar gildi sínu. 

Texti sem fylgir hér á eftir á við lögin sem falla úr gildi frá sama tíma.


Skráningarskyld starfsemi samkvæmt lögum um skipulag ferðamála er öll starfsemi bókunarþjónustu og upplýsingamiðstöðva, hvort sem starfsemin er innt af hendi af einstaklingi, fyrirtæki eða félagi.

Bókunarþjónusta merkir starfræksla hvers kyns bókunarþjónustu til almennings, fyrir ferðaskipuleggjendur og ferðaskrifstofur, hvort sem er innan lands eða erlendis, þar með talin rafræn bókunarþjónusta.

Upplýsingamiðstöð merkir aðili sem stundar hlutlausa upplýsingagjöf til almennings. Upplýsingamiðstöð hvorki setur saman, býður til sölu né auglýsir ferðir eða aðra ferðatengda starfsemi.

Hver sá sem hyggst stunda starfsemi sem er skráningarskyld skal senda skriflega tilkynningu þess efnis til Ferðamálastofu. Ferðamálastofa gefur út skírteini til staðfestingar á að starfsemi hafi verið tilkynnt og uppfylli ákvæði laga þessara um tilkynningarskyldu. Þeim einum er heimilt að nota heitin bókunarþjónusta og upplýsingamiðstöð í nafni starfsemi er fellur undir lög um skipan ferðamála, sem hefur fengið útgefið skírteini frá Ferðamálastofu.

Ferðamálastofu er heimilt að fella skráðan aðila af skrá ef hinni skráðu starfsemi hefur verið hætt eða starfsemi er útvíkkuð þannig að hún falli undir skilgreiningu á ferðaskipuleggjanda eða ferðaskrifstofu. Ferðamálastofa úrskurðar ef ágreiningur rís um til hvaða flokks starfsemi heyrir.

Hér að neðan er tengill á umsóknareyðublað fyrir skráningu á bókunarþjónustu og/eða upplýsingamiðstöð. Formið er að fullu rafrænt og þarf ekki að prenta út. 

Ath. ekki er lengur hægt að sækja um skráningu bókunarþjónustu, aðeins upplýsingamiðstöðvar. Skráðar bókunarþjónustur þurfa að sækja um samkæmt nýrri löggjöf og verður opnað fyrir umsóknir í ársbyrjun 2019.

Opna umsóknareyðublað fyrir upplýsingamiðstöð